blog-banner

5.การออกใบจัดส่งสินค้า magento

การออกใบส่งสินค้า  (Order Shipments)
เมื่อได้รับการชำระเงินเข้ามาแล้ว ในขั้นตอนถัดไปเป็นขั้นตอนการส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเจ้าของร้านค้า
จะต้องทำการออกใบส่งสินค้า Order นั้นๆ จากหน้าจอแสดงรายละเอียดของใบสั่งซื้อ ในการออกใบส่งสินค้า จะมีขั้นตอนดังนี้

คลิกที่ปุ่ม “Ship”
จะปรากฏหน้าจอสำหรับสร้างใบส่งสินค้า ดังรูป

ในกรณีที่การส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการ DHL , FeedEX หรือ EMS และลงทะเบียนของไปรษณีย์ไทย เราจะได้หมายเลขการส่งสินค้า ซึงจะใช้เป็นตัวติดตามสถานะส่งของ (ลูกค้าสามารถดูได้เช่นเดียวกัน) ให้ลงในส่วนของ Shipping Information โดยคลิกที่ “Add Tracking Number” จะปรากฏหน้าจอให้ลงข้อมูลการจัดส่งสินค้า ดังรูป

–    Carrier – ส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการรายใด เช่น DHL หากไม่มีใน List ให้เลือกเป็น Custom Value และพิมพ์ลงในช่อง Title
–    Number เป็นหมายเลขสำหรับ Track สถานะของการส่งให้นำเลขที่ได้มาใส่ไปในส่วนนี้

เมื่อบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Submit Shipment”

* หมายเหตุ ถ้าทำการบันทึก “Submit Shipment” ระบบจะทำการตรวจสอบว่ามีสินค้าค้างส่งหรือไม่ ถ้าไม่มีค้าง ระบบจะเปลี่ยนเป็น “Complete” อัตโนมัติ ดังรูป

และเมื่อคลิกที่แท็บ “Shipments” ที่ด้านซ้ายมือของใบสั่งซื้อระบบจะแสดงรายประวัติการส่งสินค้าของใบสั่งซื้อ ดังรูป

–    พิมพ์ใบส่งสินค้าได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “Print”
–    ส่งข้อมูลหมายเลขสินค้า เพื่อให้ลูกค้าใช้ในการติดตามสถานการณ์ส่งสินค้าได้ โดยคลิกที่ปุ่ม “Send Tracking Information”
–    ลง Comment ในใบส่งสินค้าในกรณีที่ต้องการจะใส่ข้อมูลต่าง ๆ

ติดต่อทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท และ E-commerce  “คลิ๊ก” 

เพิ่มเพื่อน