blog-banner

woocommerce report admin ดูอะไรได้บ้าง เรามีคำตอบ

รายงาน (Reports) ของ Woocommrece Admin จะสามารถดูอะไรได้บ้างที่ระบบมีให้ เรามีคำตอบครับ เรามาอ่านกันดังนี้

สำหรับในส่วนของรายงานในระบบ CMS (customer management sustem) จะมีให้ Admin ได้ดู 3 ส่วนหลักๆดังนี้นะครับ

1.รายงานผลการขายสินค้าของเรา (Orders)  ซึ่งรายงานนี้สามารถดูได้เป็นรายปี รายเดือน รายวัน หรือ จะดูเป็นช่วงเวลาก็ได้

สำหรับรายงานการขาย เราสามารถดูรายงานได้ตามวัน ตามรายการสินค้า ตามหมวดหมู่สินค้า หรือการใช้คูปองในแต่ละวัน และสามารถดูรายการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อใช้งานของลูกค้าก็ได้ รายละเอียดของรายงานนนั้นจะแสดงให้เห็นถึงจำนวนสินค้าที่ซื้อ (Item purchased) จำนวนรายการสั่งซื้อที่ถูกสั่งซื้อ (Order placed) มียอดขายรวม (Gross sales in this period) และยอดขายสุทธิ (Net sales in this period)

2.รายงานเกี่ยวกับลูกค้า (Customers)  ซึ่งรายงานนี้สามารถดูได้เป็นรายปี รายเดือน รายวัน หรือ จะดูเป็นช่วงเวลาก็ได้

สำหรับในส่วนของรายงานลูกค้า (Customers) จะบอกถึงจำนวนการซื้อระหว่างลูกค้าที่ลงทะเบียน (Customers) กับไม่ได้ลงทะเบียน (Guests) และมีรายชื่อลูกค้า (Customer list) เป็นตารางให้ดูด้วยครับ

 

3.รายงานเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า (Stock)  ซึ่งรายงานนี้สามารถดูได้เป็นรายปี รายเดือน รายวัน หรือ จะดูเป็นช่วงเวลาก็ได้

ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของสต๊อก (Stock) จะแจ้งถึงจำนวนสินค้าคงคลังที่เหลือน้อย (Low in stock) จำนวนสินค้าที่หมดสต๊อก (Out of stock) และรายการสินค้าที่ถูกสต๊อกมากที่สุด (Most stocked)