blog-banner

CAPTCHA คืออะไร เรามาทำความรู้จักกัน

CAPTCHA คืออะไร เรามาทำความรู้จักกัน

CAPTCHA protects your website from fraud and abuse.

“CAPTCHA” ออกเสียงว่า แคปช่า ซึ่งย่อมาจาก Completely Automated Public Turing Computer and Humans Apart แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือ กลไกอัตโนมัติที่ใช้ทดสอบเพื่อให้ทราบว่า มนุษย์ หรือ คอมพิวเตอร์ มันเป็นการทดสอบการตอบสนองโดยใช้ทดสอบกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจว่าผู้ใช้หรือผู้ที่กำลังติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นมนุษย์หรือไม่
วัตถุประสงค์สำคัญของมันก็เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่ต้องมีการ ป้อนข้อมูลส่วนตัว เนื่องจากแฮกเกอร์ส่วนใหญ่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า “บอตส์” (bots) ในการโจมตีผู้ใช้ ซึ่งบอตที่ว่านี้สามารถสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ปัญหาการทดสอบด้วย CAPTCHA ได้ จะต้องอาศัยมนุษย์ที่เพ่งดูกราฟฟิกยุ่งเหยิงเหล่านี้ และแกะตัวอักษรออกมาเพื่อพิมพ์ยืนยันอีกที

reCAPTCHA ปกป้องเว็บไซต์ของคุณจากการฉ้อโกงและการละเมิด
reCAPTCHA ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสูงในการปรับตัวเพื่อป้องกันไม่ให้ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเข้ามามีส่วนร่วมที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของคุณ ในขณะเดียวกันผู้ใช้ที่ถูกต้องจะสามารถเข้าสู่ระบบซื้อสินค้าดูเพจหรือสร้างบัญชีและผู้ใช้ปลอมจะถูกบล็อก
แหล่งดาวน์โหลด reCAPTCHA