blog-banner

ข้อแตกต่าง ระหว่าง ออกแบบเว็บไซต์ Design VS เว็บไซต์สำเร็จรูป

 

ข้อแตกต่าง ระหว่าง
ออกแบบเว็บไซต์ Design VS รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป

การทำเว็บไซต์ในปัจจุบัน มีผู้ให้บริการมากมายหลายเจ้า ทั้งแบบที่เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป และเว็บไซต์ Design ที่ทำขึ้นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจนั้นๆ ซึ่งมีข้อแตกต่างหลักๆ อยู่ 7 ข้อ ดังนี้ครับ

1. ด้านการดีไซน์
– ออกแบบเว็บไซต์ Design:
มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น ไม่ซํ้าแบบใคร ถูกออกแบบให้เข้ากับประเภทของธุรกิจแต่ละประเภท

– รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป:
มีรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์ที่ซํ้ากัน ไม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถึงแม้ว่าจะมี Template ให้เลือกหลากหลาย แต่ในความเป็นจริง ยังไงก็จะมีคนใช้ซํ้ากับเรา เปลี่ยนแค่ Logo และถ้าหากเกิดไปซํ้ากับคู่แข่ง ธุรกิจของคุณอาจจะถูกมองว่าไปเลียนแบบเขาก็เป็นได้

2. ด้านความเหมาะสม ว่าธุรกิจไหน ควรใช้ เว็บไซต์ Design หรือ ควรใช้เว็บสำเร็จรูป
– ออกแบบเว็บไซต์ Design:
เหมาะกับทุกธุรกิจหรือทุกบริษัท ธุรกิจบริษัทขนาดกลาง ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ จนถึงมหาชน ปกติจะมีเว็บไซต์อยู่แล้ว ซึ่งเดิมก็เป็นเว็บสำเร็จรูป ด้วยการเติบโตขึ้นรวมถึงมูลค่าทางธุรกิจนั้น สูงหลายร้อยล้าน เพราะปัจจุบัน ลูกค้ามองภาพลักษณ์ของธุรกิจผ่านเว็บไซต์ทั้งหมด

– รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป:
เหมาะกับธุรกิจ SME หรือ คนที่ไม่เคยมีเว็บไซต์มาก่อน และธุรกิจซื้อมาขายไป มูลค่าไม่สูงมาก เช่น รองเท้า เสื้อผ้า

3. ด้านการลงข้อมูล
– ออกแบบเว็บไซต์ Design:
ในขั้นตอนการลงข้อมูลในเว็บไซต์ เว็บไซต์ Design นั้น มีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการแนะนำ อบรมการใช้งานการลงข้อมูล ซึ่งจะแยก การลงข้อมูล อย่างเป็นระบบ ตามดีไซน์ที่ออกแบบ เช่น ลงสินค้า ลงข่าวสาร สามารถ เพิ่ม ลด ไม่ได้ตลอดเวลา

– รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป:
เจ้าของเว็บไซต์จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการลงข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมด ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล การนำข้อมูลลงเว็บไซต์เอง ซึ่งเสียเวลาโดยไม่จำเป็น

4. ด้านการปรับแต่งเว็บไซต์
– ออกแบบเว็บไซต์ Design:
เว็บไซต์มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง สามารถเพิ่ม Feature, plug in หรือเพิ่มเติมลูกค้าเล่นในส่วนต่างในเว็บไซต์ ได้ตามใจชอบ ไม่มีข้อจำกัดในด้านการพัฒนา

– รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป:
มีความยืดหยุ่นน้อย การปรับแต่งเว็บไซต์มีข้อจำกัด หรือในบางผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขส่วนต่างๆในเว็บไซต์ได้เลย ทำให้ไม่สามารถพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับความต้องการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้

5. ด้านระบบเว็บไซต์
– ออกแบบเว็บไซต์ Design:
เว็บไซต์ได้รับการพัฒนาโดยระบบ Software Open Source WordPress ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในสากล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเราเลือกใช้ ตัว License

– รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป:
ระบบเว็บไซต์ถูกพัฒนาโดยผู้ให้บริการแต่ละราย ไม่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในสากล หากต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ จำเป็นจะต้องทำเว็บไซต์ใหม่ เพราะไม่สามารถพัฒนาต่อได้

6. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย
– ออกแบบเว็บไซต์ Design:
มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน และมีการอัพเดทตลอด ป้องกัน Malware ที่จะเข้า

– รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป:
ระบบรักษาความปลอดภัยขาดการอัพเดท สุ่มเสี่ยงต่อการโดน Malware ได้ง่าย

7. รองรับระบบรองรับการทำ การตลาดออนไลน์ต่างๆ เช่น SEO
– ออกแบบเว็บไซต์ Design:
ระบบเว็บไซต์รองรับระบบ SEO ช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหาผ่าน Google ได้ง่าย

– รับทำเว็บไซต์ สำเร็จรูป:
ระบบเว็บไซต์ไม่ค่อยรองรับระบบ SEO ทำให้ติดอันดับการค้นหาผ่าน Google ได้ยาก

ซึ่ง เว็บไซต์ Design แน่นอนว่า จะมีค่าบริการในอัตราที่แพงกว่า เว็บไซต์สำเร็จรูป ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์ ต้องเลือกระหว่างข้อดี-ข้อเสียที่จะเกิดขึ้น ตามที่ได้กล่าวมาว่าสิ่งในจะคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว เพราะเว็บไซต์จำเป็นต้องอยู่คู่กับธุรกิจเราไปอีกนาน หากเราไม่ได้มีการพัฒนาที่ดีตั้งแต่ต้นจะต้องเสียทั้งเวลาและงบประมาณ

 

ติดต่อทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ บริษัท รับทำเว็บทุกธุรกิจ และออกแบบเว็บไซต์ E-commerce  “คลิ๊ก” 

เพิ่มเพื่อน